Asas PowerPoint (Sekolah Rendah)

29 Julai 2019 | Aktiviti Terkini

Kelas ini adalah untuk memperkenalkan asas penggunaan komputer dan juga Microsoft PowerPoint. Seramai 3 orang peserta menyertai kelas ini. Bermula pada pukul 10:00 pagi sehingga 17:00 petang. Pengisian lebih kepada penggunaan teks dan gambar untuk dijadikan sebuah media untuk menyampaikan sesebuah maklumat.
Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Menurut Susilana, PowerPoint merupakan program aplikasi presentasi dalam komputer. Dengan bantuan software tersebut, seseorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah dimana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali