Video Production Training

13 Januari 2019 | Aktiviti Terkini

Aktiviti asas produksi video ini adalah untuk melatih semua staf Pusat Internet di bawah kluster Miri dan Subis. Segala latihan yang diberikan adalah untuk laman Facebook Menarik di Miri dan Subis. Terdapat banyak elemen disentuh di dalam latihan ini. Antaranya ialah sinematografi, videografi, audio dan storyboard.

Aplikasi yang digunakan dalam aktiviti ini adalah Sony Vegas Pro. Setiap elemen yang dipelajari akan digunakan untuk menghasilkan video Menarik di Miri dan Subis. Setelah selesai sesi pengajaran teori, peserta diagihkan kepada kumpulan untuk melakukan tugasan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali