Kelas Ms Powerpoint & Ms Excel 2/20

24 Februari 2020 | Aktiviti Terkini

Dalam kelas ini, peserta diajar mengenai asas penggunaan Microsoft Powerpoint dan Microsoft Excel kepada peserta. Selain itu, kuiz Kahoot! juga diadakan untuk menguji kefahaman peserta setelah menggunakan aplikasi tersebut. Microsoft Powerpoint ialah merupakan aplikasi yang sangat penting serta kerap dipakai untuk melakukan pembentangan, baik oleh pelajar universiti/kolej, maupun perusahaan. Dengan program ini, pengguna dapat menampilkan beragam tulisan, gambar hingga video.

Manakala, fungsi Microsoft Excel adalah Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistik , membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematik, grafik dan diagram membuat catatan keuangan, anggaran serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Oleh itu, untuk menguji kefahaman peserta, Kahoot! telah diadakan untuk menguji kefahaman peserta. Peserta adalah seramai 4 orang terdiri daripada ahli PIM Kg Lambir. Kelas bermula dari jam 0900 sehingga 1600.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali